Bildene er fra Kåfjord Bondelags Åpen Gård i Manndalen der de kom i havn med et strålende arrangement i kjempevær. Rundt 800 besøkende må sies å være over all forventning, og det meldes om et fornøyd lokallag!

Siste søndagen i august er det duket for flere Åpne Gårder her i fylket. Dette er fine familiearrangementer som ofte samler mye folk som ønsker å få et innblikk i gårdslivet. Her kan man oppleve dyrene på gården, se på maskinparken og delta på ulike aktiviteter.

I Balsfjord er det Oddgeir Ophus og Birgitte Andreassen ved Sagelvvatn som åpner gården sin og som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om norsk landbruk. Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre skal foreta den offisielle åpningen av arrangementet, som må sies å være meget innholdsrikt. Her kan du møte lam, kalver, minigris, kaniner og høns. Det vil også være muligheter for å delta på ulike konkurranser, blant annet navnekonkurranse for 7-8 kalver. I tillegg vil det bli hesteskokasting, natursti, styltegåing, håndmelking av ku og spikring av fuglekasser. Det er mange fine premier å vinne, blant annet en tråtraktor som er sponset av det lokale næringslivet.

Smågrisene på bildet var til fremvisning på arrangementet i Kåfjord.

Vertskap for arrangementet i Harstad vil være Anne-Rebekka Kulseng-Hansen på Sæteråsen gård. Her regner vi med storinnrykk fra lokalbefolkninga for å se på alle dyra på gården, nyte serveringa, delta på ridning og ellers være med på aktivitene rundt omkring på gården.

I Kvæfjord er det Trond-Inge Vebostad på Kveøya som åpner gården i forbindelse med Kveøydagan. Begge steder vil det være mange ulike aktiviteter som ridning, natursti, og i Kvæfjord også roing. Det vil bli muligheter til å møte gårsdyr og kose seg på kafèområdet.

 Vi ønsker alle lykke til!