Åpen Gård er et årlig tiltak der man inviterer folk for å få et innblikk i hvordan landbruket fungerer og hvor maten kommer fra. Åpen gård-arrangementene til bondelaget er viktige for å få vist fram næringa vår fra sin beste side.

Kristin Anka heim drives gården på Tennes sammen med mannen, der de har 20 melkekyr, men denne dagen hadde de også andre dyreslag på plass, som sau, høns, gris og hester.

Åpen gård ble startet for 30 år siden for å vise frem for folk i byene hvordan landbruksnæringa produserer mat. I Balsfjord arrangeres det Åpen gård hvert andre år, og også i år var arrangementet godt besøkt med rundt 350 mennesker på gården.