Åpen gård                                                     

Ravra Gård med nybygd kufjøs med melkerobot

Solstad Gård med arktisk frilansgris

Hesteridning

Traktordemonstrasjon

Gårdsdyr

Barnekonkurranser med premier

Presisjonskjøring med traktor

Bondens Marked -med salg av lokale varer                    

Salg av pølser, kaker og drikke

 

Åpen Gård på Ravra gård kl. 13.00

Åpen Gård på Solstad gård kl. 14.00

 

For informasjon og henvendelser kontakt Kåfjord Bondelag

tlf: 984 76 489