Åpen Gård er en flott arena for presentasjon av landbruket, også til personer som ikke er tilknyttet næringa til daglig. Mange småbarnsfamilier benytter seg av tilbudet og ønsker å få innsyn i dagens gårdsdrift med matproduksjon og dyrehold. I tillegg hadde vertskapet sørget for muligheter for å kjøpe tradisjonsmat som sveler, kjelost og vafler. Moen kulturlåve arrangerte også en flott familiekonsert for hele familien. Under kan dere se bilder fra arrangementene:

Fra tunet til Sverre Hågbo på Moen

Shetlandsponnien hadde en travel dag på Moen.

 

Det var kjekt med tak over hodet når det var tid for en matbit og en kaffekopp. God stemning i teltet hos Åse og Arild Heim.

 

Åpen gård er en viktig arena for å skape kontakt melllom barn og dyr. Dette kan være med på å skape interesse for landbruket og danne grunnlaget for nye bønder.

Vertsskapet på Tennes: Åse og Arild Heim med sine barnebarn.

Troms Bondelag takker for jobben som er gjort som ambassadører for landbruket i Troms, og håper på Åpne Gårder også i 2013!