Nyheter

Veterinærinstituttet til NIBIO Holt

Odd Arild Finnes

I 2015 ble kjempet en innbitt kamp av et samlet landbruksmiljø i nord for å beholde NIBIO Holt og Veterinærinstituttet i Tromsø. Nå skal de samlokaliseres på Holt. Leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes, er tilstede ved presentasjonen av fremtidsplanene.

Ole Petter vil satse 21 millionar på mjølkeproduksjon – bankane seier nei

Ole Petter Melhus

– Panteverdien er ikkje høg nok, seier Ole Petter Melhus.

I Nord-Norge kan det bli tre eller to regioner, skulle det bli to, hvor ønsker vi å være?

Troms

I regionreformen pekes det på at Troms og Finnmark blir en region, bør det også være slik på melk hvis det må komme nye inndelinger? Det må vi gjerne diskutere hva som er best for Troms, å gå sammen med Nordland eller Finnmark, jeg mener at må vi ta et valg, er en region med Troms og Finnmark å foretrekke, sier Asgeir Slåttnes under leders tale.

Våre samarbeidspartnere