Skulle noen ha behov for å få kontakt med Troms Bondelag i perioden kontoret er ubemannet, så er kontaktinfo følgende:

Fylkesleder Svein Olav Thomassen 95 24 98 19
Org. sjef Unni Hellebø Andreassen 92 03 45 56


Norges Bondelag, tlf: 2205 4500
E-post til: bondelaget@bondelaget.no