• Oppfølging av politiske miljøer/ nettverksbygging
  • Samling for tillitsvalgte i Troms Bondelag høsten 2008
  • Medlemsverving