• Politisk påvirkning og nettverksbygging
• Landbruksmessa i Balsfjord (juni 2011)
• Medlemskontakt og medlemsverving
• Brannsikkerhetsdag i lag med Gjensidige høst 2011
• Studietur til Sveits uke 36
• Grunneierrettigheter
• Rovvilt