• Politisk påvirkning og nettverksbygging
  • Oppfølging av ny stortingsmelding
  • Medlemsverving
  • Arbeide videre jordvernproblematikken
  • Profilere landbrukets HMS-tjeneste