Ordfører i Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen overrakte prisen for årets lokallag, og han bemerket at laget har nesten doblet medlemstallet det siste året og styret har hatt et høyt aktivitetsnivå, og at Kåfjord er til stor inspirasjon for andre lag.

Juryen begrunnelse var det samme som ordfører presiserer, men i tillegg at flertallet i styret det siste året har vært kvinner under 30 år.

Kåfjord Bondelag har også gjennom hele året drifta laget med kreativitet og godt organisasjonsarbeid, god kontakt med samarbeidspartnere, politikere og kontaktnettverk. Samtidig har laget hatt stort fokus på rekruttering, og samtidig jobbet positivt innad i kommunen, men også regionalt. Samt sosiale sammenkomster og Åpen Gård, sier juryen i sin kommentar til utnevnelsen for årets vinner.