Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO inviterer til kveldsmøte for sauenæring og andre interesserte

tirsdag 03. mars kl 19.00 på Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn

 Tema: TAP AV SAU PÅ BEITE

    • Årsaker til tap av sau på beite
    • Rovviltbestandenes betydning for norsk sauenæring
    • Forebyggende tiltak
    • Kaffe og noe å bite i - gratis inngang!
  • Kontaktperson for møtet er: Inger Hansen, Seniorforsker avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling NIBIO Tjøtta. mob. 90627634/epost inger.hansen@nibio.no