For å kunne delta vil det kreves påmelding via mail, send mail om hvilket møte du vil delta på, du vil deretter få en innkalling på epost og senest dagen før møte: unni.hellebo.andreassen@bondelaget.no