Bekymrede bønder håper på raske tiltak i beiteområdene for å unngå reprise av tidligere erfaringer med bjørn tilstede i utmarka. Men meldes om godt samarbeid med landbruksansvarlig i kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling for å få på plass aktuelle tiltak så raskt som mulig.

Det er en sau som er dokumentert tatt av bjørn, og innmeldt et nytt kadaver, men dette er ikke sjekket ut i frykt for å skremme bjørnen bort før man har fellingstillatelse eller vedtak om flytting, forhåpentligvis, på plass.

Forholdene for å ta ut bjørnen er fortsatt tålelige, da det er snø i høyden og ikke så tett vegetasjon ennå. Men det er meldt om varmt vær mot helga og da vil både snøsmelting og vekst skyte fart, så her gjelder det å være raskt på banen for å få til effektive tiltak.