Reiseregning for tillitsvalgte i Norges Bondelag (oppdatert oktober 2020)

På siden Kasserer/Økonomi finnes skjema og rutiner for reiseregning og godtgjøring for lokallag.