Reiseregning for tillitsvalgte i Norges Bondelag (oppdatert 1. oktober 2018)

På siden Kasserer/Økonomi finnes skjema og rutiner for reiseregning og godtgjøring for lokallag.