Program

Onsdag 18. september

Tid

 

09.30

Oppmøte, registrering og kaffe/rundstykker

10.00

Åpning av konferansen

v/Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag

10.10

 

 

Innledning

v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Spørsmål og diskusjon

11.00

Pause

11.15

Landbrukets rolle i framtidas næringsliv


v/Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO

Spørsmål og diskusjon

12.00

Hvordan utvikler vi norsk landbruk framover?

Tilbakeblikk på de siste 10 år. Hvor havner vi om trendene videreføres?

v/Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

13.00

Lunsj

14.00

Hvordan utvikler vi norsk landbruk framover?

Deltakerne inviteres til å være med i en diskusjon om framtida til landbruket. 

Innledning v/Lars Petter Bartnes

14.30

Idéverksted i grupper

15.30

Pause

16.00

Ideverksted forts.

18.00

Møteslutt

19.00

Middag

 

 

Torsdag 19. september

Tid

 

08.30

Idéverksted - oppsummering i gruppene

09.00

Idéverksted - oppsummering i plenum

10.30

Pause med utsjekk

 

11.00

Nedskalering av melkeproduksjonen

Innledning v/Lars Petter Bartnes og Marit Haugen, styreleder i Tine

Spørsmål og diskusjon

13.00

Lunsj

14.00

Norges Bondelag skal følge ny fylkesinndeling fra 2022 - hvor er vi etter årsmøtevedtaket?

Status og prosess

1500

Avslutning