Regjeringen strammer igjen inn på koronaregelverket, og fra 9. november må utenlandske arbeidere vise fram negativ covid-19-test, som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. De innreisende må enten oppholde seg på karantenehotell, eller på enerom på egnet oppdholdssted som arbeidsgiver har sørget for. 

Se også oversikt over regjeringens nasjonale tiltak fra 5. november.