Oppdatert 21. april. 

Endring av lav mva-sats

Fra 1. april til 31. oktober er den lave mva-satsen satt ned fra 12 prosent til 6 prosent. Dette gjelder bl.a. ved omsetning og uttak av tjenester innen persontransport, overnattingstjenester, underholdning, museer, fornøyelsesparker, inngang til idrettsarrangementer mv.

Endringer i betalingsfrister

  • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Denne utsettelsen gjelder ikke for primærnæringene med årlig mva-melding.
  • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 15. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 
  • Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli. Forskuddsskatten for personlige skattytere i 2020, vil etter dette forfalle til betaling i fire like store terminer 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.
  • Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
  • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Merk at fristene for oppgavelevering består. Se detaljer hos skatteteaten. Her vil du også løpende få oppdatering på hvilke endringer som blir vedtatt og iverksatt.

Ileggelse av tvangsmulkt midlertidig stanset - forsinkelsesrenter vil påløpe

I pressemelding 25. mars sier Skattedirektøren at det ikke vil bli ilagt tvangsmulkt ved for sent innleverte oppgaver i tiden fremover. Les mer om tvangsmulktamnestiet her. 

Det er ikke sagt noe om forsinkelsesrenter, så vi må legge til grunn at disse vil påløpe som normalt ved for sen betaling, regnet fra betalingsfristene. (Ved utsatt betalingsfrist, f.eks. for forskuddsskatt, skal det ikke påløpe renter før ny frist er utløpt. Det er varslet at dette vil lovfestes).

Utsatt frist for levering av skattemelding

Leveringsfristen for skattemelding for næringsdrivende (ENK) og selskaper for inntektsåret 2019 var opprinnelig 31. mai 2020. Denne fristen er nå utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om ytterligere utsettelse utover denne fristen. Skatteetaten oppfordrer næringsdrivende og selskaper til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til næringsdrivende som har utsatt leveringsfrist, har samme leveringsfrist som ektefellen. Fristutsettelsen gjelder også for den personlige skattemeldingen til deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er uendret, og er fortsatt 31. mai 2020.