For å øke sikkerheten, i tillegg til beredskapsplanen på gården, anbefaler vi alle å ta i bruk sin kjernejournal. Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din (og som helsemyndighetene har etablert). Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Under "Dine registreringer" kan du legge inn opplysninger som er viktige for deg, familien eller drifta - for eksempel "Jeg har husdyr". Under "Pårørende" kan du så legge inn navn og telefonnummer til nærmeste pårørende. Samt "Jeg har ansvar for husdyr" og kontaktinfo til nabo eller avløser/ avløserlag kan også legges inn her. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal, og kan gi riktig informasjon videre, uavhengig av hvor du får behandling.

Kjernejournalen er tilgjengelig for alle sykehus i Norge, og er innført i alle kommuner og fylker. Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv, men kan også sikre at dyra dine får stell selv om du er alvorlig syk.

Du finner din kjernejournal på helsenorge.no, og kan logge deg inn med BankID eller lignende. Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.