Oppdatert 26. januar 2021

Vi oppfordrer alle bønder til å ta fram beredskapsplanen for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir syke og ikke får stelt dyra. Har dere det dere trenger for å ta vare på deg selv og gården i minst 72 timer? I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt kolleger allerede nå, og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.