Oppdatert 26. januar 2021

Viruset antas å ha oppstått hos dyr, likevel er det ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr vil kunne utgjøre en smittekilde til COVID-19 for mennesker i Norge, skriver Mattilsynet her. 

Mattilsynet bekrefter at det er trygt å spise kjøtt og grønnsaker fra områder med smitte. Det er ingenting som tyder på at koronaviruset smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet her. 

Det finnes mange varianter av koronaviruset skriver Animalia på sin nettside. Fra norske forhold kjenner vi til flere typer hos flere dyrearter. Best kjent er koronaviruset hos storfe, der næringa har et eget kontrollprogram. Dette er ikke det samme viruset som gir koronainfeksjon hos folk. Ingen av disse smitter til eller gir sykdom hos mennesker. 

Vær uansett ekstra påpasselig med å overholde krav om ventetid når du har vært i kontakt med dyrehold i utlandet.