Oppdatert 7. april. kl. 12:01

Reglene om dagpenger gjelder bare arbeidstakere. Det er nå vedtatt en midlertidig ordning som sikrer full lønn inntil 6 G (1 G er per i dag kr 99 858) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker utgiftene fra dag 3 til dag 20. Etter 20 dager er man som permittert sikret 80 % av inntekten sin opptil 3 G og 62,4 % av inntekten mellom 3 G og 6 G.  Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

Du må ha hatt en minimum inntekt fra arbeidsforholdet for å ha rett til dagpenger. Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G de siste 12 månedene, og fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder

For å ha rett til dagpenger fra arbeidsforholdet er det et krav om reduksjon av arbeidstid. Kravet til reduksjon av arbeidstid er nå redusert fra 50 % til 40 %. Er du permittert fra arbeidsforhold utenfor gården, vil du ikke ha rett på dagpenger om arbeidstiden på gården utgjøre mer enn 60 % av en fulltidsstilling (37,5 time). Dette medfører at en del arbeidstakere som driver gård ved siden av jobben faller utenfor dagpengeordningen.