Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Bondelaget ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene, ha godt smittevern og være ekstra årvåkne med generelle smittetiltak på gården. Varemottakere har sendt ut og lagt ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan du skal forholde deg når varemottaker er hos deg og henter dyr, melk, egg eller andre varer. Sett deg inn deres retningslinjer og følg dem.