Oppdatert 15. mars 2021

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket. Året rundt jobber mange i husdyrproduksjon, og det er enda flere sesongarbeidere i frukt- og grøntproduksjon. For å bremse spredningen av koronaviruset, har Norge innført restriksjoner i forbindelse med innreise av arbeidstakere.  Dette har stor innvirkning på landbruket.

Stengte grenser 

Begrensninger i innreiser forlenges til 7. april 2021. Det er noen unntak. Blant annet kan utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner fortsatt få innreise. Matkjeden er nevnt som en samfunnskritisk sektor, men det er uavklart hvilke arbeidere som kan omfattes av unntaket og få innreise til Norge. 

Visumbehandling for tredjelandsborgere

Pr. nå behandler ikke UDI visumsøknader for borgere fra tredjeland. Bondelaget arbeider for at UDI skal starte søknadsbehandling, slik at søknadene er ferdig behandlet slik at de slipper ytterligere forsinkelse når det igjen er mulig å reise. 

Testing ved innreise

Fra 18. januar 2021 er det obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Utenlanske reisende må i tillegg vise til negativ koronatest, som er tatt mindre enn 24 timer før innreise. Full oversikt over spørsmål og svar om innreise til Norge hos regjeringen.no

Karanteneregler for utenlandske arbeidstakere:

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Les mer om godkjenning av innkvartering her.

De må i tillegg i 10 dagers karantene på karantenehotell, alternativt på enerom i egnet oppholdssted med eget bad og kjøkken, og få servert mat, som arbeidsgiver har sørget for. Fyll ut dette skjemaet for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for karantenen.  Annen innkvartering enn karantenehotell må forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet.

Det er kommunene som har avtale med de ulike karantenehotellene, så ta kontakt med kommunen og ha alt avklart før avreise. Innreisende skal i hovedsak være i karantenehotell idet fylket/regionen (landet er delt inn i 10 regioner) de ankommer landet. Det er imidlertid åpnet for å kunne reise til et annet karantenehotell nærmere der de skal oppholde seg. Dette må avtales og organiseres mellom kommunene.

Arbeideren kan jobbe i karantenetida dersom dette kan skje helt uten nærkontakt med andre. Arbeideren vil fortsatt være i karantene på fritida. Merk at andre land kan ha vedtatt egne regler for utreise.

Informasjon om innreise til Norge hos regjeringen.no 

Det må forventes at utenlandske arbeidstakere har en arbeidskontrakt, eventuelt i tillegg visum, en arbeidsgiver som kan kontaktes, og en bekreftelse på en adresse de skal oppholde seg på. I tillegg viktig at de er innforstått med at de må i karantene. Det forventes også at arbeidstaker mottar lønn i karensperioden. 

Dersom en arbeidstaker blir koronasyk, i karantenetiden eller utenom, må arbeidstakeren isoleres. Da stilles det krav til bonden som arbeidsgiver at han har fasiliteter til dette.

Situasjonen til sesongarbeidere som ikke kom seg hjem i 2020 

Regjeringen har bestemt at om lag 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor får fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021. Dette må gjøres for å få fornyet oppholdstillatelsen

Arbeidstakeren må:

- Ha et konkret tilbud om heltidsarbeid med norske lønns- og arbeidsvilkår i ny sesong

- Ha registrert sesongtillatelse i 2020 og komme fra et land som det er vanskelig å returnere til

Arbeidsgiver må:

- Søke om ny oppholdstillatelse, med skriftlig fullmakt fra arbeidstaker

- Bekrefte at arbeidstakeren fortsatt oppholder i Norge. UDI skal utarbeide skjema som arbeidsgivere skal benytte.

- Ny sesongtillatelse kan gis for inntil 6 måneder, men ikke utover arbeidstilbudets lengde eller utover 30. september 2021

Se rundskriv datert 16.2.2021 (regjeringen.no)