Oppdatert 26. januar 2021

Det er ingenting som tyder på at koronaviruset kan smitte mellom folk og dyr, det smitter mellom folk. Som bonde kan du gå i fjøset og stelle egne dyr selv om du er i karantene eller isolasjon hvis du er i form til det. Vær hele tiden ekstra nøye med håndhygiene og hostehygiene - host i albuen eller et papirlommetørkle, ikke ut i rommet eller på dyra. Hvis du er i karantene eller isolasjon skal du ikke jobbe sammen med røkter. Er du i karantene og du må holde minst to menters avstand til folk som kommer til gården. Er du i isolasjon skal du ikke møte andre. Gi beskjed før nødvendig besøk fra veterinær/varemottaker/servicepersonell slik de kan ta sine forhåndsregler. De vil også kunne ha krav til deg før de kommer.

Hvis du blir syk og ikke kan stelle dyra skal du få sykemelding fra din fastlege og få tak i avløser på vanlig måte. Ettersom det kan bli press på landbruksvikarordningen om flere bønder blir syke samtidig ber vi om forståelse for at sykdomsavløsning prioriteres fremfor avløsning til ferie og fritid.

Det er svært viktig å følge rådene fra helsemyndighetene for å unngå smittespredning mellom folk. Har du fått påvist koronavirus skal du unngå kontakt med andre, se retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Lenke til Mattilsynets sider om stell av dyr i karantene og isolasjon.

Mattilsynet har bekreftet at det er trygt å spise kjøtt og grønnsaker fra områder med smitte.