Oppdatert 27. januar 2022

Mange bønder har næringsinntekt på gården fra andre aktiviteter enn tradisjonell landbruksdrift, f.eks. utleie av selskapslokale, overnatting m.m., og opplever å tape mye av inntekten sin som følge av korona-pandemien. 

Du kan ha rett til støtte fra NAV om du mister inntekt som næringsdrivende som følge av korona. Disse reglene er stadig under endring, anbefaler at du går inn på nav sin hjemmeside for å få en oppdatert oversikt over hvilke regler som gjelder nå.

Du kan også være omfattet av kompensasjonsordningen for næringslivet. Disse reglene er også stadig under endring, anbefaler at du går inn på hjemmesiden som omhandler kompenasjonsordningen.