Det finner du svar på i artikkelen: Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene