Oppdatert 27. januar 2022

Hvis du er syk, har du rett på sykepenger. For sykefravær som skyldes korona gjelder det noen særlige regler. Disse reglene er stadig under endring og vi anbefaler at du går inn på nav sin hjemmeside for å få en oppdatert oversikt over hva som gjelder nå.