Oppdatert 26. januar 2021

Du har rett på omsorgspenger om du er hjemme med sykt barn eller om du er hjemme med barn som følge av at skole og barnehage er stengt. Som bonde/avløser er det viktig å være klar over at man har en samfunnskritisk stilling, og at man i utgangspunktet har rett på å få tilbudt skole- og barnehageplass av kommunen.

Selvstendig næringsdrivende sikres omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. 

Koronatiltak for 2021: 

  • Antall omsorgsdager dobles
  • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

  • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Mer om disse ordningene hos NAV. 

I arbeidsforhold er arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger redusert fra 16 dager til 3 dager.