Oppdatert 27. januar 2022

Du har rett på omsorgspenger om du er hjemme med sykt barn eller om du er hjemme med barn som følge av at skole og barnehage er stengt f.eks. pga. sykdom hos personalet i skolen/barnehagen.

Selvstendig næringsdrivende sikres omsorgspenger fra og med dag 10, med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. 

Det er foreslått at antall omsorgsdager på grunn av koronaviruset skal dobles frem til 30. juni 2022. 

Reglene om omsorgspenger er ikke endelig vedtatt for 2022, og er stadig under endring. Det anbefales at du går inn på nav sin hjemmeside for å se hva som gjelder nå.