Oppdatert 23. mars kl. 13:21

Har man sykemelding vil man også ha rett på avløsertilskudd hvis de ordinære vilkårene for ordningen er oppfylt. Sykemelding gitt etter telefonkonsultasjon med lege vil inntil videre også kunne gi grunnlag for tilskudd til sykdomsavløsning, men må dokumenteres så godt det lar seg gjøre enten i form av digital sykmelding, sykmelding på papir eller annet hensiktsmessig vis.

Du kan ha rett til avløsertilskudd ved sykt barn, dersom du er med barnet til legekonsultasjon eller til oppfølging eller behandling ved helseinstitusjon godkjent av det offentlige.

Det blir ikke gitt avløsertilskudd til foreldre som må ta seg av barn fordi barnehage eller skole er stengt.