Oppdatert 27. januar 2022

Har man sykemelding vil man også ha rett på avløsertilskudd hvis de ordinære vilkårene for ordningen er oppfylt.

Du kan ha rett til avløsertilskudd ved sykt barn, dersom du er med barnet til legekonsultasjon eller til oppfølging eller behandling ved helseinstitusjon godkjent av det offentlige.

Det blir ikke gitt avløsertilskudd til foreldre som må ta seg av barn fordi barnehage eller skole er stengt.