Rapporten fra Inntektsutvalget er lagt fram i dag. – Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på oppgaven, sier Bjørn Gimming, som mener høringsrunden blir veldig viktig. Les mer.