Klimaavtalen med regjeringa står fast, og vi vil understreke at øvre del av intervallet er svært ambisiøst og forutsetter både vesentlig teknologiutvikling og en betydelig styrking av klimavirkemidlene. Et økt ambisjonsnivå utover avtalen som er satt er derfor ikke en aktuell problemstilling for oss nå. Men vi har ønsket å synliggjøre de store mulighetene som finnes for å forbedre norsk matproduksjon, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene.