Da vil vi bryte med de fire overordnede målsettingene for jordbrukspolitikken: Matsikkerhet og beredskap, økt selvforsyning, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Det ønsker vi ikke. 

Klimakur 2030 sitt kjøttkutt legger til grunn 70 prosent færre ammekyr, 40 prosent færre sau/lam og griser, 6300 færre bondeårsverk og brakklegging av 1 mill dekar matjord. Dette tilsvarerer all dyrka mark i hele Vestland fylke. Det er ikke forenelig med Stortingets mål for matproduksjonen vår. Vår klimaplan viser hvordan vi kan redusere klimagassutslippene ved å forbedre norsk matproduksjon, heller enn å redusere den.