Utvikling av elektriske maskiner i jordbruket har allerede kommet langt, og bruken av roboter og elektriske maskiner vil bare øke framover. Men de operasjonene i jordbruket som krever mest drivstoff er også de som er vanskeligst å elektrifisere, for eksempel pløying og gjødsling.

Potensialet for klimagasskutt som følge av elektrifisering er derfor satt relativt lavt mot 2030, det er også i tråd med beskrevet potensial i Klimakur 2030. Men vi håper selvsagt at utviklinga går raskere enn forutsatt og at vi vil ha grunnlag til å oppjustere det i løpet av perioden.