Vi er enige med regjeringa om at det er en ambisjon at flere klimatiltak som bonden gjør skal fanges opp i regnskapet. Dette er et prioritert område for oss, bonden må bli kreditert for den gode innsatsen som gjøres. I klimaavtalen er vi enige om å lage et eget klimaregnskap som fører oversikt over klimaløsninger som i dag faller utenfor det offisielle regnskapet. På den måten får vi en sikkerhetsmekanisme for at klimainnsatsen som gjøres på norske gårdsbruk faktisk fanges opp.