Det er lagt inn noe usikkerhetsintervall slik at planen skal være robust, også i usikre tider som perioden vi står i nå. Planen skal revideres årlig og vi vil da også få mulighet til å ta hensyn til ny kunnskap.