Det vet vi ikke helt enda siden det blant annet avhenger av kostnadsutvikling innenfor ny teknologi og fornybar energi. Noen klimatiltak vil koste og dette må være et samarbeid mellom næringa og myndigheter, på lik linje med klimasatsinger innenfor andre sektorer. Flere av tiltakene handler om bedre gårdsdrift og vil på sikt gi bedre lønnsomhet for bonden.

For oss er det viktig at vi i kampen for å kutte utslippene ikke kutter bondens konkurransekraft. Da vil konsekvensen bli økt import og ikke mindre utslipp.