Ja vi mener det og tror at bonden kan bli en viktig del av en helt ny verdikjede som lagrer karbon i jord. Potensialet for klimagassredukjoner mot 2030 er basert på kunnskap hos NIBIO og er det samme nivået for utslippskutt som legges til grunn i Klimakur 2030. Klimaplanen skal revideres hvert år og utviklingen for bruk av biokull kommer vi til å følge tett.