Den pågående tørken skaper store utfordringer for landbruket. Avlinger av både korn og gras blir langt under det normale. Mange kornåkrer er i så dårlig tilstand at det er et åpent spørsmål om de bør treskes. Hvis du vurderer å la kornavlinga bli ei grovfôravling, så vil det være et kjærkomment tilskudd for husdyrprodusenten. I den forbindelse er det noen ting du bør huske på:

  • Ikke vent for lenge med avgjørelsen.
  • Det er en fordel om plantematerialet er forholdsvis grønt og mykt. 
  • Skaden på åkeren må dokumenteres. Ta derfor kontakt med lokalt landbrukskontor eller Norsk Landbruksrådgivning Østafjells slik at de kan komme på garden og dokumentere skadeomfanget. Dokumentasjon gir grunnlag for eventuell utbetaling av avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.

Les mer om avlingsskade, erstatningsordninger, tips og råd her.