Flommen sist helg har ført til svært store utfordringer for mange bønder i Sjåk og i flere bygder på Vestlandet. Vi føler med de av våre kollegaer som er rammet. Det er svært tøft å se at livsgrunnlaget bokstavelig talt blir skylt vekk. Det er umulig å gardere seg mot alle mulige hendelser og konsekvensene av de, som for eksempel at ei elv «går opp» i løpet av svært kort tid.  

Hendelsene sist helg er en påminnelse til oss alle om at vi bør gjøre en ekstra vurdering av flomberedskap på egen gard: Er avløp, bekker, kanaler åpne? Er gjenstander som kan flyte vekk eller ødelegges av vann sikret? Er rundballer lagret på flomsikker måte? Systematisk forebyggende arbeid kan spare en for mye ergrelse og økonomiske tap.