Velkommen til kurs i

Smart påvirkning og arealforvaltning

Gjennestad gartnerskole i Stokke, Vestfold
11. januar 2018 kl 10.00 – 15.45

I Buskerud, Telemark og Vestfold blir vi stadig utfordret på nye samferdselsprosjekt og det sendes kontinuerlig nye arealplaner ut på høring. Bondelaget ønsker å bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner, fylker og utbyggere i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker. Hovedfokus er å unngå nedbygging av matjord. Når og hvordan skal vi bruke ressursene smartest mulig?

Målgruppe: Kjernegruppen for kurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og lokallagene i Bondelaget (arealansvarlige i styrene) og tillitsvalgte i regionale jordvernforeninger /-allianser.

Program

10.00     Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Muller, Vestfold Bondelag

10.10     Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder
v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag og NBs Fagteam matjord

10.30     Matjordas vern - Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven
v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

11.00     Pause

11.10     Plan- og bygningsloven og planprosess – når kan vi komme med innspill?
v/ Anne B. Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

Eksempler på innspill og engasjement i planprosess
v/ Bamble Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag.

12.15     Lunsj

13.00     Samferdsel – er det bare å ture frem over matjorda?
v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær Samferdselsdepartementet

13.45     Matjordplan og jordflytting – fornuftig kompensering?
v/Håkon Fæste, tidligere landbrukssjef og nå matjordplan-konsulent

14.05     Pause

14.20     Eksempler på hvordan:                          

  • …vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold v/ Amund Kind, VB

  • …bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/-alliansene i våre fylker

15.00     Grunneiers rettigheter i planprosess
v/samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal
15.30     Oppsummering og avslutning

Kurset er gratis

Elektronisk påmelding her senest 8. januar

Spørsmål? Kontakt:

  • Amund Kind, Vestfold Bondelag, 92419910/ amund.kind@bondelaget.no
  • Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag, 91690519/ Ole.Andreas.Lilloe-Olsen@bondelaget.no
  • Jan Thorsen, Telemark Bondelag, 97667590/ jan.thorsen@bondelaget.no