Viktig kunnskap om påvirkning i arealsaker

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold inviterer til kurs i Smart påvirkning og arealforvaltning på Gjennestad gartnerskole, Vestfold torsdag 11. januar 2018.

Velkommen til kurs i

Smart påvirkning og arealforvaltning

Gjennestad gartnerskole i Stokke, Vestfold
11. januar 2018 kl 10.00 – 15.45

I Buskerud, Telemark og Vestfold blir vi stadig utfordret på nye samferdselsprosjekt og det sendes kontinuerlig nye arealplaner ut på høring. Bondelaget ønsker å bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner, fylker og utbyggere i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker. Hovedfokus er å unngå nedbygging av matjord. Når og hvordan skal vi bruke ressursene smartest mulig?

Målgruppe: Kjernegruppen for kurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og lokallagene i Bondelaget (arealansvarlige i styrene) og tillitsvalgte i regionale jordvernforeninger /-allianser.

Program

10.00     Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Muller, Vestfold Bondelag

10.10     Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder
v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag og NBs Fagteam matjord

10.30     Matjordas vern - Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven
v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

11.00     Pause

11.10     Plan- og bygningsloven og planprosess – når kan vi komme med innspill?
v/ Anne B. Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

Eksempler på innspill og engasjement i planprosess
v/ Bamble Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag.

12.15     Lunsj

13.00     Samferdsel – er det bare å ture frem over matjorda?
v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær Samferdselsdepartementet

13.45     Matjordplan og jordflytting – fornuftig kompensering?
v/Håkon Fæste, tidligere landbrukssjef og nå matjordplan-konsulent

14.05     Pause

14.20     Eksempler på hvordan:                          

  • …vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold v/ Amund Kind, VB

  • …bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/-alliansene i våre fylker

15.00     Grunneiers rettigheter i planprosess
v/samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal
15.30     Oppsummering og avslutning

Kurset er gratis

Elektronisk påmelding her senest 8. januar

Spørsmål? Kontakt:

  • Amund Kind, Vestfold Bondelag, 92419910/ amund.kind@bondelaget.no
  • Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag, 91690519/ Ole.Andreas.Lilloe-Olsen@bondelaget.no
  • Jan Thorsen, Telemark Bondelag, 97667590/ jan.thorsen@bondelaget.no

 

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere