I dag tennes varselbål over hele landet som et varsku mot regjeringens jordbruksmelding. Innholdet i meldinga vil føre matproduksjonen i feil retning. Den gir økt liberalisering og vil svekke den norske landbruksmodellen. Dagens modell gir oss muligheten til å ha et mangfold av gårder over hele landet. Jordbruksmeldinga legger til rette for økt sentralisering, noe som vil gi mindre norsk matproduksjon.

Bålmarkeringen starter kl 15.

I Telemark tennes bål i alle fylkets regioner, og det er bare å møte opp og vise sin støtte.

Her er en foreløpig oversikt:

Bamble Bondelag brenner bål tett ved E18 sør for Lasses

Eidanger Bondelag tenner bål på Klepp hos Lars Vassend.

Saude og Nes Bondelag: Bålbrenning ved krysset til Nesoddvegen.

Fyresdal Bondelag fyrer opp bålpanne ved Spar.

Hjartal Bondelag tenner bål på Sud-Skeie.

Holla Bondelag tenner bål på Fensmyra, Ulefoss

Gjerpen og Solum Bondelag tenner sitt varselbål på Fjære gård.

Vinje og Tokke Bondelag fyrer opp tre bålpanner; ved prix på Dalen, ved Fristadsenteret i Åmot og ved spar på Rauland.

Heddal Bondelag tenner bål hos Øyvind Haaberg.

Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder.