Vi må bli tøffere!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Aslak Snarteland oppfordret til en tøffere tone i kampen om jordvernet og i måten vi snakker om maten vi produserer i sin årsmøtetale. – Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Aslak Snarteland talte til Telemark Bondelags årsmøte 17. mars 2018 og var innom flere sentrale temaer. Han var tydelig på at fremstillingen av norsk matproduksjon må bli hakket hvassere, vi må nå ut til befolkningen om at norsk mat produseres under særdeles trygge forhold, med minimal medisinbruk med lite risiko for smittespredning. Samtidig må vi nå ut til politikerne om at det er noen viktige forutsetninger for å beholde denne tryggheten. – Vi må fremdeles satse på små og mellomstore bruk som tar i bruk omkringliggende ressurser til den produksjonen som passer best på gården sa Snarteland.

Han pekte videre på et annet viktig tema der landbruket må vise muskler; jordvern. Snarteland viste til at Telemark er det første fylket som har fått utarbeidet jordvernregler i regi av Fylkesmannen. -  Min påstand er at vi må bli enda tøffere. Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Andre temaer som Snarteland tok oppi talen:

  • Mer potensiale i Telemark
  • Markedet
  • Omsetning og deling av landbrukseiendommer
  • Melkekvoter
  • Politiske allianser
  • Pelsdyr
  • Klimautfordringer
  • Regionreform

 

Les hele talen her.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere