Aslak Snarteland talte til Telemark Bondelags årsmøte 17. mars 2018 og var innom flere sentrale temaer. Han var tydelig på at fremstillingen av norsk matproduksjon må bli hakket hvassere, vi må nå ut til befolkningen om at norsk mat produseres under særdeles trygge forhold, med minimal medisinbruk med lite risiko for smittespredning. Samtidig må vi nå ut til politikerne om at det er noen viktige forutsetninger for å beholde denne tryggheten. – Vi må fremdeles satse på små og mellomstore bruk som tar i bruk omkringliggende ressurser til den produksjonen som passer best på gården sa Snarteland.

Han pekte videre på et annet viktig tema der landbruket må vise muskler; jordvern. Snarteland viste til at Telemark er det første fylket som har fått utarbeidet jordvernregler i regi av Fylkesmannen. -  Min påstand er at vi må bli enda tøffere. Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Andre temaer som Snarteland tok oppi talen:

  • Mer potensiale i Telemark
  • Markedet
  • Omsetning og deling av landbrukseiendommer
  • Melkekvoter
  • Politiske allianser
  • Pelsdyr
  • Klimautfordringer
  • Regionreform

 

Les hele talen her.