I annerledesåret ble det ikke ordinært årsmøte over to dager i mars, slik det pleier. Årsmøtet til Telemark Bondelag ble utsatt til 7. november. Planen var å kombinere med ledermøte dagen før, slik at vi skulle få en to dager sosial begivenhet på tampen av året. Slik ble det heller ikke. Smittefaren for Covid-19 økte på igjen og selv om Telemark er mildt rammet, ble det bestemt å holde ledermøte og årsmøte på en dag.

36 personer er samlet på Bø hotell denne lørdagen. Ledermøtet ble avholdt på en drøy time med innlegg fra Bjørn Gimming, 1. nestleder i styret i Norges Bondelag. Han tok for seg arbeidet med landbrukets klimaplan generelt og klimakalkulatoren spesielt.

Nå er årsmøtet i gang og fylkesleder Aslak Snarteland har holdt sin tale til årsmøtet. Les hele talen her. 

Snarteland reflekterte over hvordan landbruket har blitt påvirket av pandemien. Han mente at nordmenn har fått økt forståelse for viktigheten av norsk matproduksjon dette året, og at dette må påvirke neste års jordbruksoppgjør og gi et skikkelig inntektsløft for norske bønder.

Arbeidet med klima var også Snarteland innom i talen sin. Her gjør landbruket en solid innsats nå sa han og viste til landbrukets klimaplan. Vi bidrar, likevel ser vi at grupper i samfunnet ønsker å redusere bruken av kjøtt så mye at store deler av landbruket i Norge står i fare for avvikling sa Snarteland. - Derfor må vi blir mer breiskuldra! sa han og la vekt på at landbruket må ta plass i media og bidra med faktaopplysninger. - Vi må forklare hvordan et langstrakt land med ulike forutsetninger for å drive landbruk henger sammen, sa han.

Snarteland avsluttet sin tale med å si noen ord om en av årsmøtesakene. Tidspunkt for sammenslåing til Vestfold og Telemark Bondelag. - Jeg begynner faktisk å bli litt utålmodig, sa han og viste til det gode arbeidet mellom Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag. - Jeg håper avgjørelsen som blir tatt i dag er på bakgrunn av den gode jobben Vestfold og Telemark Bondelag skal gjøre for deg som bonde framover, sa han.