Landbrukshelga arrangeres på tradisjonelt vis, men med en liten nyhet i form av parallelle sesjoner lørdag ettermiddag.  Det blir 6 ulike tema å velge mellom - ingen påmelding til denne delen av programmet - du kan bestemme deg der og da for hva du vil delta på.

Resten av helga kan du velge mellom mange ulike kurs:

  • Nå er det min tur! Kurs for landbruksinteressert ungdom. Arrangør: Bygdeungdomslaga
  • Kurs for svinebønder. Arrangør: Norsvin
  • Kurs for storfèbønder.  Arrangør: TINE
  • Skal - skal ikke?  Hva skal jeg bruke gården min til?  Arrangør: NLR Østafjells
  • Kurs for kornbønder.  Arrangør: Prosjektet "Kornsatsing i Vestfold"
  • Kurs for tillitsvalget.  Arrangør: Bondelaga
  • Eierskiftekurs.  Arrangør: Ole Christen Hallesby
  • KSL-kurs.  Arrangør: KSL Matmerk

Festmiddag med underholdning lørdag kveld.

Mer info kommer.

Spørsmål?  Kontakt Studieforbundet næring og samfunn Vestfold   33363210  vestfold@naeringogsamfunn.no