Valgnemndas innstilling til nytt fylkesstyre

Det foreslås gjenvalg på leder Aslak Snarteland og nestleder Hege Gonsholt. Styremedlem Trude Flatland foreslås også til gjenvalg, mens Mikkel Aanderaa rykker opp til fast styremedlem for ett år. Styremedlem Erik Dahl er ikke på valg i år.

Som varamenn i nummerorden foreslås Jon Midtbø, Anne Birgitte Riis-Johansen og Henrik Kjeldsen.


Nåværende fylkesstyre fra venstre: Anne Birgitte Riis-Johansen, Ellen Margrethe Garn (TBK), Trude Flatland, Aslak Snarteland, Hege Gonsholt, Mikkel Aanderaa, Erik Dahl og Anne Snarteland (TBU)

Årsmøte

Telemark Bondelag avholder sitt årsmøte fredag 20. - lørdag 21. mars på Bø Hotell.
Åpent temaforedrag fredag 20. mars kl 17.00:
Bothild Å. Nordsletten, redaktør i Bondevennen.
Hva er viktig at landbruket får med i ei regjeringsplattform etter stortingsvalget i 2021. Landbrukets mulighetsrom ved en regjeringskonstellasjon på rødgrønn side vs. en konstellasjon preget av blå politisk farge. 
Spørsmål og kommentarer i etterkant av foredraget.

Vel møtt!