Les mer på på nettsiden til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Ordningene det gjelder er:

  1. UT-midlar, utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Fortløpande søknadshandsaming.
  2. Tilskot til klima- og miljøprogram. Søknadsfrist 20. mars.
  3. Tilskot til tiltak i beitefelt. Søknadsfrist 20. mars.
  4. Rentemidlar av skogfond i fylket – m.a. til fellestiltak i skogbruket. Fortløpande søknadshandsaming.
  5. Tilskot til skogsvegar. Søknadsfrist 15. april og så fortløpande.

Kommunane forvaltar tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering, skogkultur, miljøtiltak i skog og rentemidlar av skogfond (lokale fellestiltak i skogbruket m.m.). Nærare informasjon hjå landbruksforvaltninga i kommunane.