Det var fleire som bidrog til dette; gode besøksvertar, representantar frå ulike organisasjonar som hadde orienteringar i bussen, og ikke minst hadde fylkesstyremedlemmene gode orienteringar.

Turen starta på Århus i Skien, Telemark landbruksselskap ein eigedom. Vidare gjekk turen til mjølkeprodusent Einar Eie på Ulefoss, smågrisprodusent Knut Haugland i Bø, mjølkeprodusent med seterdrift hos Olav S. Nordbø i Hjartdal, omvising og orientering om Telefrukt sitt anlegg på Gvarv før turen gjekk til Nome vgs, avd Søve. På Søve fortalde rektor Terje Kristioffersen om naturbruksutdanning og leiar i AT skog, Olav Veum, om moglegheitene i skogbruksnæringa.

Programmet for turen.