Tirsdag 14. mars kl 18:30

Sted: Auditoriet Søve Vgs, 3830 Ulefoss.

Foredragsholder er spesialrådgiver på storfebygg i Nortura Øyvind Frognestad.

Tema for kvelden er "enkle / billige" løsninger for ammeku for nybegynnere

  • Hvordan starte opp?

  • Hva krever hold forskriften?

  • Nye husløsninger eller bruke gammelt

  • Ombygging av eldre bygninger

  • Kostnader

  • Hvor enkelt og billig kan det være og enda fungere?

 

Øyvind vil være i området fra ca. kl 12.00 på tirsdag 14. mars.

Dersom det er noen produsenter som ønsker å komme tidligere (mellom kl 12:00 og 17:00) for å diskutere egne planer og løsninger så vil det være mulig.

 

Egenandel kr 200 pr person som blir fakturert i ettertid.

Påmelding senest 10. mars til:

Trygve Nerhus

Tlf: 91885065

Epost: trygve.nerhus@t-fk.no