Fylkeslederen la i sitt innlegg vekt på bl. a. produksjonsfordelinga i landbruket, - korn må produseres i kornområdene for at det skal være rom for grovfôrbasert produksjon i distriktene. Videre la fylkeslederen vekt på viktigheten av avløserordningen, og at den må gis en finansiering som sikrer ordningen. Aslak Snarteland la og sterkt vekt på at jordbruket ikke har noe å gi bort, men at næringa har behov for offensive grep for styrke norsk matproduksjon.