Regjeringen har lagt fram ei jordbruksmelding som kan forandre norsk landbruk og matproduksjon på dramatisk vis, hvis forslagene i meldinga blir vedtatt. Både støttepartiene til regjeringen, og opposisjonen på Stortinget har gått lang i å avvise flere av forslaga. Samtidig næmer det seg et stortingsvalg , som og bør bli et valg hvor norsk matproduksjon får et langt større fokus enn hva som har vært vanlig tidligere.

Hva tenker 1. kandidatene til de største politiske partiene i Telemark om hva som bør være framtida for landbruk og produksjon av mat i Telemark?
 

Vi håper å se deg på møtet! Påmelding gjør du her.